Lý thuyết về hình thang

Bình chọn:
3.6 trên 25 phiếu

Hình thang ABCD.-Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.

Cái thang

Hình thang ABCD

-Cạnh  đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.

-Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song.

Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan