Lý thuyết về hình thang


Hình thang ABCD.-Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.

Cái thang

Hình thang ABCD

-Cạnh  đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.

-Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song.

Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao.