Lý thuyết về hình thang


Hình thang ABCD.-Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.

Cái thang

Hình thang ABCD

-Cạnh  đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.

-Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song.

Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan