Lý thuyết về giải toán có lời văn (toán lớp 1)


Bài toán: Nhà An có 5 con gà.

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà AN có tất cả mấy con gà ?

Tóm tắt:

Có: 5 con gà

Thêm : 4 con gà

Có tất cả: ...con gà ?

Bài giải:

Nhà An có tất cả là:

5 + 4 = 9 (con gà)

Đáp số: 9 con gà.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan