Lý thuyết về đồng hồ, thời gian


Đồng hồ, thời gian.

                            

Đồng hồ chỉ 9 giờ                               Mặt đồng hồ                     Kim dài

Kim ngắn

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan