Lý thuyết về Crom và hợp chất của Crom


Crom có số hiệu nguyên tử là 24, thuộc nhóm VIB, chu kì 4.

1. Crom

- Crom có số hiệu nguyên tử là 24, thuộc nhóm VIB, chu kì 4.

- Có các số oxi hóa là +2, +3, +6.

- Tính chất vật lí : màu trắng ánh bạc, D = 7,2 g/cm3, tnc =1890oC, là kim loại cứng nhất.

- Tính chất hóa học : tính khử.

+ Tác dụng với phi kim ở nhiệt độ cao : Cr -> Cr3+ + 3e.

+ Tác dụng với axit (khi đun nóng và không có không khí) : Cr -> Cr 2+ +2e.

+ Bị thụ động hóa với các axit HNO3 và H2SO4 đặc nguội.

+ Bền với nước và không khí do có màng oxit vững chắc bảo vệ.

- Được sản xuất bằng phương pháp nhiệt nhôm.

2. Một số hợp chất của Crom

- Cr2O3 : là những oxit lưỡng tính, tan được trong dung dịch axit và kiềm đặc.

- Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, được điều chế từ muối Crom(III) và dung dịch kiềm.

- CrO3 : là một oxit có tính axit, có tính oxi hóa rất mạnh.

- Muối Cromat và đicromat : đều có tính oxi hóa mạnh, trong dung dịch tồn tại cân bằng :

             \(Cr_{2}O_{7}^{2-} +H_{2}O \rightleftharpoons 2CrO_{4}^{2-} + 2H^{+}\)

         (màu da cam)                       (màu vàng)

                       

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu