Lý thuyết về căn bậc ba.


Từ các tính chất trên, ta cũng có các quy tắc đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc ba, quy tắc khử mẫu của biểu thức lấy căn bậc ba và quy tắc trục căn bậc ba ở mẫu:

Lý thuyết về căn bậc ba

Tóm tắt kiến thức:

1. Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x^{3}=a.

Căn bậc ba của số a được kí hiệu là 

Như vậy 

Mọi số thực đều có căn thức bậc ba.

2. Các tính chất:

a) 

b) 

c) Với , ta có 

3. Từ các tính chất trên, ta cũng có các quy tắc đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc ba, quy tắc khử mẫu của biểu thức lấy căn bậc ba và quy tắc trục căn bậc ba ở mẫu:

a) 

b) 

c) Áp dụng hằng đẳng thức  ta có 

 Do đó

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu