Lý thuyết Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số - Phương pháp giản đồ FRE-NEN

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay.

1. Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay,

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen: Lần lượt vẽ hai vec tơ quay biểu diễn hai phương trình dao động thành phần. Vectơ tổng của hai vectơ thành phàn biểu diễn phương trình của dao động tổng hợp (Hình 5.1).

3. Nếu một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với các phương trình:

x1 = A1cos(ωt + \(\varphi _{1}\)) và x2 = A2cos(ωt + \(\varphi _{2}\))

Thì dao động tổng hợp sẽ là: x = x1 + x1 = Acos(ωt + \(\varphi\)) với A và \(\varphi\) được xác định bởi:

A2 =  A12 + A12 + 2A1A2cos(\(\varphi _{1}\) - \(\varphi _{2}\))

\(tan\varphi =\frac{A_{1}sin\varphi _{1}+A_{2}sin\varphi _{2}}{A_{1}cos\varphi _{1}+A_{2}sos\varphi _{2}}.\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan