Lý Thuyết Tiêu hóa ở động vật (Tiếp)


-Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức ăn. -Thú ăn thịt có răng nanh, ràng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học. -Thú ăn thực vật có các răng dùng nhai và nghiền thức ăn phát triển; dạ dày một ngăn hoặc bốn ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột dài. Thức ăn được tiêu hóa cơ học, hóa học và biến đổi nhờ vi sinh vật cộng sinh. 

I. KIẾN THỬC CƠ BẢN

- Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức ăn.

- Thú ăn thịt có răng nanh, ràng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học.

- Thú ăn thực vật có các răng dùng nhai và nghiền thức ăn phát triển; dạ dày một ngăn hoặc bốn ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột dài. Thức ăn được tiêu hóa cơ học, hóa học và biến đổi nhờ vi sinh vật cộng sinh.

  1. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KIIOA

A. PHÁN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦     Kể tên vài loại động vật ăn thịt, ăn thực vật và ăn tạp.

Trả lời:

-    Động vật ăn thực vật: dê. thở. bò, ngựa....

Động vật ăn thịt: hổ. sư tử. chó sói. mèo rừng...

-    Động vật ăn tạp: lợn. khỉ. vượn (ăn thực vật là chù yếu).

♦     Điền các đặc điểm (cấu tạo và chức năng) thích nghi vớii thức ăn của ống tiêu hóa vào các cột ứng  ở bảng 16.

 
 

 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu