Lý thuyết tiết 21: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ) ( trang 22 sgk)


Kiến thức cần nhớ: Trường hợp nhân có nhớ

Kiến thức cần nhớ

Trường hợp nhân có nhớ, sau khi nhân với chữ số hàng chục, ta lấy kết quả cộng thêm phần nhớ vào.