Lý thuyết tiết 18: Bảng nhân 6 ( trang 19 sgk)


Kiến thức cần nhớ về bảng nhân 6

Kiến thức cần nhớ

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

 6 x 6 = 36

 6 x 7 = 42

 6 x 8 = 48

 6 x9 = 54

 6 x 10 = 60

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan