Lý thuyết tiết 13: Xem đồng hồ ( trang 13 SGK)

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Kiến thức cần nhớ

Kiến thức cần nhớ

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan