Lý thuyết Tỉ khối của chất khí


Công thức tính tỉ khối của:

I. Lý thuyết cần nhớ:

Công thức tính tỉ khối của:

- Khí A đối với khí B: dA/B = \(\frac{M_{A}}{M_{B}}\)

- Khí A đối với không khí: dA/kk = \(\frac{M_{A}}{29}\)

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu