Lý thuyết Tỉ khối của chất khí


Công thức tính tỉ khối của:

I. Lý thuyết cần nhớ:

Công thức tính tỉ khối của:

- Khí A đối với khí B: dA/B

- Khí A đối với không khí: dA/kk

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu