Lý thuyết thực hành vẽ hình vuông - Toán 4


Vẽ hình vuông có cạnh 3cm.

Vẽ hình vuông có cạnh 3cm.

Ta có thể vẽ như sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 3cm

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và vuông góc với đường thẳng DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm, CB = 3cm

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan