Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi


Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi:

1. Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

2. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

3. Ứng dụng : khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu