Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi

Bình chọn:
4.1 trên 35 phiếu

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi:

1. Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

2. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

3. Ứng dụng : khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan