Lý thuyết số 0 trong phép cộng (toán lớp 1)


Lý thuyết số 0 trong phép cộng

          

3 + 0 = 3                         0 + 3 = 3                 3 + 0 = 3 ; 0 + 3 = 3; 3 + 0 = 0 + 3 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan