Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 3 (toán lớp 1)

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Lý thuyết về phép trừ trong phạm vi 3.

                 

2 - 1 = 1                                                       3 - 1 = 2

hai trừ một bằng một                                     ba trừ một bằng hai

                                  

3 - 2 = 1                                                         2 + 1 =3                3 - 1 = 2

ba trừ hai bằng một                                         1 + 2 = 3               3 - 2 = 1

Các bài liên quan