Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 3 (toán lớp 1)


Lý thuyết về phép trừ trong phạm vi 3.

                 

2 - 1 = 1                                                       3 - 1 = 2

hai trừ một bằng một                                     ba trừ một bằng hai

                                  

3 - 2 = 1                                                         2 + 1 =3                3 - 1 = 2

ba trừ hai bằng một                                         1 + 2 = 3               3 - 2 = 1

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan