Lý thuyết phép trừ

Bình chọn:
4.2 trên 27 phiếu

Lý thuyết phép trừ.

Chú ý: a - a = 0

          a - 0 = a

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan