Lý thuyết phép nhân các phân thức đại số


1. Qui tắc

1. Qui tắc

Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm đươc:

2. Các tính chất

a) Giao hoán 

b) Kết hợp 

c) Phân phối đối với phép cộng 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu