Lý thuyết phép cộng trong phạm vi 4 (toán lớp 1)


Lý thuyết phép cộng trong phạm vi 4.

                           

3 + 1 = 4                             2 + 2 = 4                        1 + 3 = 4

3 + 1 = 4

1 + 3 = 4

2 + 2 = 4

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan