Lý thuyết phép chia số phức


Nhân cả tử và mẫu với a - bi (số phức liên hợp của mẫu).

\( \frac{c+di}{a+bi}=\frac{(c+di)(a-bi)}{a^{2}+b^{2}}=\frac{ac+bd}{a^{2}+b^{2}}+\frac{ad-bc}{a^{2}+b^{2}}i\)

(Nhân cả tử và mẫu với a - bi (số phức liên hợp của mẫu)).

Chú ý: Với z # 0 ta có:

- Số phức nghịch đảo của z: z-1 =  \( \frac{1}{|z|^{2}}\overline{z}.\)

- Thương của z' chia cho z: \( \frac{z'}{z}\) = z'z-1 = \( \frac{z'\overline{z}}{|z|^{2}}=\frac{z'\overline{z}}{z\overline{z}}\) 

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..