Lý thuyết phép chia số phức


Nhân cả tử và mẫu với a - bi (số phức liên hợp của mẫu).

\( \frac{c+di}{a+bi}=\frac{(c+di)(a-bi)}{a^{2}+b^{2}}=\frac{ac+bd}{a^{2}+b^{2}}+\frac{ad-bc}{a^{2}+b^{2}}i\)

(Nhân cả tử và mẫu với \(a - bi\) (số phức liên hợp của mẫu)).

Chú ý: Với \(z \ne 0\) ta có:

- Số phức nghịch đảo của \(z\): \(z^{-1}\)=  \( \frac{1}{|z|^{2}}\overline{z}.\)

- Thương của \(z'\) chia cho \(z\): \( \frac{z'}{z}= z'z^{-1}\)= \( \frac{z'\overline{z}}{|z|^{2}}=\frac{z'\overline{z}}{z\overline{z}}\) 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu