Lý thuyết phân số thập phân

Bình chọn:
4.8 trên 20 phiếu

Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.

a) Các phân số: \( \frac{3}{10}\) ; \( \frac{5}{100}\) ; \( \frac{17}{1000}\) ; ... có mẫu số là 10; 100; 1000; ... gọi là các phân số thập phân.

b) Nhận xét:  \( \frac{3}{5}=\frac{3.2}{5.2}=\frac{6}{10}\) ;  \( \frac{7}{4}=\frac{7.25}{4.25}=\frac{175}{100}\); ....

Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan