Lý thuyết nhân với số có tận cùng là chữ số 0


a) 1324 x 20 = ?

a) 1324 x 20 = ?

Ta có thể tính như sau:

1324 x 20 = 1324 x (2 x 10) = (1324 x 2) x 10 = 2648 x 10 = 16480 

Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648

Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648, được 26480

Ta đặt tính rồi tính như sau:

b) 230 x 70 = ?

Ta có thể chuyển thành nhân một số với 100 như sau:

230 x 70 = (23 x 10) x (7 x 10) = 23 x 10 x 7 x 10 = (23 x 7) x (10 x 10) = 161 x 100 = 16100

Nhân 23 với 7, được 161, viết 161. Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161 được 16100

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan