Lý thuyết mở đầu môn hóa học


LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hóa học là gì: Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sẹ biến đổi và ứng dụng của chúng. Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

2. Phương pháp học tập: Khi học tập môn hóa học, cần thực hiện các hoạt động sau: tự thu thập tìm kiếm thêm kiến thức, xử lí thông tin, vận dụng và ghi nhớ.

3. Học tốt môn hóa học là nắm vững và có khả nằng vận dụng thành thạo kiến thức đã học.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu