Lý thuyết mạch dao động

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

A - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

A - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Mạch dao động gồm một tụ điện mắc với một cuộn cảm thành mạch kín (h20.1)

2. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian:

q = q0cos ωt

I = I0cos( ωt + \(\frac{\pi }{2}\))

I0 =  ωq0;  ω = \(\frac{1 }{\sqrt{LC}}\)

3. Sự biến thiên điều hòa của cường độ điện trường và cảm ứng từ trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do trong mạch

4. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động:

 T = 2π\(\sqrt{LC}\) ; f = \(\frac{1}{T}\) = \(\frac{1 }{2\pi \sqrt{LC}}\)

5. Tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng điện trường trong cuộn cảm của mạch gọi là năng lượng điện từ.

Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ trong mạch sẽ được bảo toàn.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan