Lý thuyết liên hệ giữa cung và dây


1. Định lí 1

1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:

a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau

                   \(\overparen{AB}\)  = \(\overparen{CD}\) => \(AB = CD\)

b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau

                  \(AB = CD\) => \(\overparen{AB}\) = \(\overparen{CD}\)

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

                         \(\overparen{AB}\) > \(\overparen{CD}\) => \(AB > CD\)

b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

                         \(AB > CD\) => \(\overparen{AB}\) > \(\overparen{CD}\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu