Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 01:09:05

Lý thuyết liên hệ giữa cung và dây


1. Định lí 1

1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:

a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau

                   \(\overparen{AB}\)  = \(\overparen{CD}\) => \(AB = CD\)

b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau

                  \(AB = CD\) => \(\overparen{AB}\) = \(\overparen{CD}\)

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

                         \(\overparen{AB}\) > \(\overparen{CD}\) => \(AB > CD\)

b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

                         \(AB > CD\) => \(\overparen{AB}\) > \(\overparen{CD}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu