Lý thuyết khái niệm về thể tích của khối đa diện


Khối lập phương có cạnh bằng một được gọi là khối lập phương đơn vị.

Lý thuyết khái niệm về thể tích của khối đa diện

Tóm tắt kiến thức

1. Có thể đặt tương ứng cho mỗi khối đa diện H một số dương V_{H} thỏa mãn các tính chất sau:

a) Nếu H là khối lập phương có cạnh bằng một thì V_{H}=1.

b) Nếu hai khối đa diện  và  bằng nhau thì V_{1}=V_{2}.

c) Nếu khối đa diện H được phân chia thành hai khối đa diện:  và  thì

Số dương V_{H} nói trên được gọi là thể tích của khối đa diện H.
Khối lập phương có cạnh bằng một được gọi là khối lập phương đơn vị.
Nếu H là khối lăng trụ ABC.A’B’C’ chẳng hạn thì thể tích của nó còn được kí hiệu là

              V_{ABC.A'B'C'}

2. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h là

V = B.h

Đặc biệt thể tích của khối hộp chữ nhật bằng tích của ba kích thước của nó.

3. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h là

                                               

Kiến thức bổ sung : 

4. Cho hình chóp S.ABC. Trên ba tia SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A', B', C'.

Khi đó 

5. Nếu H' là ảnh của H qua một phép dời hình thì 

 Nếu H' là ảnh của H qua một phép vị tự tỉ số k thì 

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..