Lý thuyết hình tam giác

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Hình tam giác ABC có.

Hình tam giác ABC có:

- Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh Ac, cạnh Bc.

- Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

- Ba góc là: 

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắt là góc A);

Góc đỉnh B, cạnh BA và BC (gọi tắt là góc B);

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB (gọi tắt là góc C)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan