Lý thuyết hai đường thằng vuông góc


Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông góc nhau.

Kéo dài hai cạnh BC và DC  của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông góc nhau.

Hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh O

Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan