Lý thuyết hai đường thẳng song song - Toán 4

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD

Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng song song với nhau.

Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan