Lý thuyết góc nhọn, góc tù, góc bẹt


Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.

a) 

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB. 

Góc nhọn bé hơn góc vuông

b) 

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON

Góc tù lớn hơn góc vuông

c) 

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD

Góc bẹt bằng hai góc vuông

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan