Lý thuyết giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu


a) Giới thiệu hình trụ.

a) Giới thiệu hình trụ

Hộp sữa có dạng hình trụ

Hình trụ

Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh.

b) Giới thiệu hình cầu

Trái Đất có dạng hình cầu

Hình cầu