Lý thuyết giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

a) Giới thiệu hình trụ.

a) Giới thiệu hình trụ

Hộp sữa có dạng hình trụ

Hình trụ

Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh.

b) Giới thiệu hình cầu

Trái Đất có dạng hình cầu

Hình cầu

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan