Lý thuyết giao thoa ánh sáng


1. Nhiễu xạ ánh sáng

1. Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng truyền sai lệch với sự truyền thẳng khi ánh s áng gặp vật cản. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

2. Hai chùm sáng kết hợp là hai chùm phát ra ánh sáng có cùng tần số và có cùng pha hoặc có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

3. Khi hai chùm sáng kết hợp gặp nhau chúng sẽ giao thoa với nhau: Những chỗ hai sóng gặp nhau mà cùng pha với nhau, chúng tăng cường lần nhau tạo thành các vân sáng. Những chỗ hai sóng gặp nhau mà ngược pha với nhau thì chúng chiệt tiêu nhau thành các vân tối.

4. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

5. Vị trí vân, khoảng vân (Hình 25.1) 

+ Vị trí vân sáng: xs = k \(\frac{\lambda D}{a}\); với k ∈ Z

+ Vị trí vân tối: xt = \(\left ( k+\frac{1}{2} \right )\frac{\lambda D}{a}\); với k ∈ Z

+ Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng (hoặc hai vân tối ) liên tiếp: i = \(\frac{\lambda D}{a}\). Giữa n vân sáng liên tiếp có (n-1) khoảng vân.

6. Ứng dụng: Đo bước sóng ánh sáng 

           λ = \(\frac{ia}{D}\)

7. Ánh sáng đơn sắc là ánh  sáng có một bước sóng trong chân không xác định. Màu ứng với mỗi bước sóng của ánh sáng gọi là màu đơn sắc.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..