Lý thuyết diện tích hình thoi


1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc

1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc 

Diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc bằng nửa tích độ dài hai đường chéo đó SABCD = \(\frac{1}{2}\) AC. BD

2. Công thức tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng nửa tích độ dài hai đường chéo S = \(\frac{1}{2}\) d1.d2

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước