Lý thuyết đa giác - đa giác đều


1. Khái niệm đa giác

1. Khái niệm đa giác

 Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó.

2. Đa giác đều

Định nghĩa: Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.

3. Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh: (n - 2). 180˚

Số đo một góc của đa giác đều n cạnh: \({{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}} \over n}\).

4. Số đường chéo của đa giác n cạnh: \({{n\left( {n - 3} \right)} \over 2}\).

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước