Lý thuyết Công thức nghiệm thu gọn


Đối với phương trình

A. Kiến thức cơ bản

1. công thức nghiệm thu gọn

Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) và b = 2b', ∆' = b’2 - ac

- Nếu ∆' > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

x1 = \(\frac{-b' + \sqrt{\bigtriangleup '}}{a}\); x2 = \(\frac{-b' - \sqrt{\bigtriangleup '}}{a}\)

- Nếu ∆' = 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = \(\frac{-b'}{a}\).

- Nếu ∆' < 0 thì phương trình vô nghiệm.

2. Chú ý:

- Khi a > 0 và phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm thì biểu thức ax2 + bx + c > 0 với mọi giá trị của x.

- Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0  có a < 0 thì nên đổi dấu hai veescuar phương trình để có a > 0, khi đó dể giải hơn.

- Đối với phương trình bậc hai khuyết ax2 + bx = 0 , ax2 + c = 0 nên dùng phép giải trực tiếp sẽ nhanh hơn.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu