Lý thuyết chuyển động cơ

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

I. Chất điểm – chuyển động cơ

I. Chất điểm – chuyển động cơ

  1. Chất điểm: một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi. Chất điểm có khối lượng là khối lượng của vật.
  2. Chuyển động cơ: chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.
  3. Quỹ đạo: quỹ đạo của chuyển động là tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định.

II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian
Để xác định vị trí của một vật ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đóvà dùng một thước đo để xác định tọa độ của vật. Trong trường hợp đã biết rõ quỹ đạo thì cần chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đó.

III. Cách xác định thời gian trong chuyển động

.  Mốc thời gian (hoặc gốc thời gian) là thời điểm mà ta bắt đầu đo thời gian

.  Nếu lấy mốc thời gian là thời điểm vật bắt đầu chuyển động (thời điểm 0) thì số chỉ của thời điểm sẽ trùng với sô đo khoảng thời gian đã trôi qua kể từ mốc thời gian.

.  Để đo thời gian người ta dùng một đồng hồ.

.  Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ tọa độ, thước đo, mốc thời gian và đồng hồ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan