Lý thuyết cấu tạo cơ thể người


1. Các phần cơ thể, 2. Các hệ cơ quan. Hệ vận động có chức năng nâng đỡ, vận động cơ thể ;

1. Các phần cơ thể

                   

Hình 2.1. Cơ thể người                                    Hình 2.2.Các cơ quan ở phần thân của cơ thể người

2. Các hệ cơ quan

Cơ thể chúng ta có nhiều hệ cơ quan.
Hệ cơ quan gồm các cơ quan cùng phối hợp hoạt động thực hiện một chức năng nhất định của cơ thể.

Hệ vận động có chức năng nâng đỡ, vận động cơ thể ; hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết cùng phối hợp thực hiện chức năng trao đổi chất dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết. Ngoài ra, hệ thần kinh còn có chức năng đảm bảo sự thích ứng của cơ thể trước những thay đổi của môi trường.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu