Lý thuyết bé hơn, dấu < (toán lớp 1)


Dấu bé hơn.

          

               

1  < 2                              2 < 3

Một bé hơn hai                  hai bé hơn ba.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan