Lý thuyết Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Kim loại kiềm và kiềm thổ.

1. Kim loại kiềm và kiềm thổ.

2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.

- NaOH: là bazơ mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

- NaHCO3: tác dụng được với axit và kiềm.

- Na2CO3: là muối của axit yếu, có đầy đủ tính chất chung của muối.

- KNO3:                2KNO3        2KNO2 + O2

3. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

- Ca(OH)2: là  bazơ mạnh.

- CaCO3:               CaCO3            CaO + CO2

- Ca(HCO3)3:          Ca(HCO3)3         CaCO3 + CO2 + H2O

- CaSO4: tùy theo lượng nước kết tinh có trong tinh thể ta có; thạch cao sống (CaSO4.2H2O); thạch cao nung (CaSO4. H2O); thạch cao khan (CaSO4).

4. Nước cứng

- Nước cứng là nước chứ nhiều ion Ca2+ và Mg2+, nước mềm là nước chứa ít hoạc không chứa các ion trên.

- Phân loại:

+ Nước cứng có tính cứng tạm thời: chứa Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

+ Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu: chứa các muối clorua và sunphat của canxi và magie.

+ Nước cứng có tính cứng toàn phần: có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

- Cách làm mềm nước cứng: phương pháp kết tủa và phương pháp trao đổi ion.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan