Lý thuyết Bài luyện tập 8


SGK trang 150

I. Lý thuyết cần nhớ:

SGK trang 150

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước