Lý thuyết, bài 1 Tiết 85 trang 85 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 xem hình nào là hình vuông

A. Kiến thức cần nhớ

Hình vuông là hình c ó 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

B. Bài tập

Bài 1. Các hình sau hình nào là hình vuông ?

 

Giải

+ Hình \(EGHI\) là hình vuông

+ Hình \(ABCD\) và hình \(MNPQ\) không phải là hình vuông.

loigiaihay.com