Lý thuyết, bài 1 Tiết 65 trang 65 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ

Kiến thức cần nhớ

Gam viết tắt là g

1000 g = 1 kg

Bài tập

1. 

Giải:

Hộp đường cân nặng 200g

3 quả táo cân nặng 500 g + 200 g = 700 g

Gói mì chính cân nặng : 200 g + 10 g = 210 g

Quả lê cân nặng: 200 g + 200 g = 400 g.