Lý thuyết, bài 1 Tiết 65 trang 65 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Kiến thức cần nhớ

I. Kiến thức cần nhớ

Gam viết tắt là \(g\)

\(1000 g = 1 kg\)

II. Bài tập

Bài 1. 

Giải:

Hộp đường cân nặng \(200g\)

\(3\) quả táo cân nặng \(500 g + 200 g = 700 g\)

Gói mì chính cân nặng : \(200 g + 10 g = 210 g\)

Quả lê cân nặng: \(200 g + 200 g = 400 g\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan