Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 74 trang 75 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 dùng bảng chia để tìm số thích hợp điền vào ô trống

Kiến thức cần nhớ:

Bài 1.Dùng bảng chia để tìm số thích  hợp ở ô trống (theo mẫu).

Bài 2. Số

 Giải:

loigiaihay.com