Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 7 trang 8 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Kiến thức cần nhớ bài 1 trả lời câu hỏi bài 2 trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam

Kiến thức cần nhớ :

Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé được số lần.

Bài 1.Trả lời câu hỏi : Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn màu đen gấp mấy lần số hình tròn màu trắng.

Giải :

Có 6 hình tròn màu đen ; có 2 hình tròn màu trắng

Số hình tròn màu đen gấp số hình màu trắng một số lần là :

6 : 2 = 3 (lần)

Có 6 hình tròn màu đen ; có 3 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là :

6 : 2 = 3 (lần)

Có 16 hình tròn màu đen ; có 4 hình tròn màu trắng

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là :

16 : 4 = 4 (lần)

Bài 2. Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau ?

Giải :

Số cây cam gấp số cây cau số lần là :

20 : 5 = 4 (lần)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan