Lý thuyết ,Bài 1, bài 2 Tiết 25 trang 26 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 điền vào ô trống bài 2 một cửa hàng bán vải..

 + Kiến thức cần nhớ

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số, ta lấy số đó chia cho số phần.

+ Bài tập

Bài 1.  Điền số thích hợp vào chỗ trống

a)  của 8 kg là.... kg                     b)  của 24 lít là....l

c)  của 35m là ...m                       d)  của 54 phút là ... phút

Giải:

a)  của 8 kg là 4 kg                     b)  của 24 lít là 6lít

( Nhẩm 8 : 2 = 4( kg)                         ( Nhẩm 24 : 4 = 6 (lít)

c)  của 35m là 7m                       d)  của 54 phút là 9 phút

(Nhẩm 35 : 5 = 7 m)                         (Nhẩm 54 : 6 = 9 phút).

Bài 2. Một cửa hàng có 40m vải xanh đã bán được  số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh?

Giải:

Số mét vải xanh cửa hàng đã bán là:

40 : 5 = 8 (m)