Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 156 trang 166 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ Bài 1. Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi Bài 2. Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo

A. Kiến  thức cần nhớ

Thực hiện bài toán gồm hai bước:

Bước 1: rút về đơn vị : Tìm giá trị của một phần (phép chia)

Bước 2: tìm số phần theo yêu cầu của đề bài (phép chia)

B. Giải bài tập

Bài 1. Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Giải

Số kilogam đường đựng trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Số túi cần có để đựng hết 15kg đường là:

15 : 5 = 3 (kg)

Bài 2. Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 áo thì dùng cho máy cái áo như thế?

Giải

Số cúc cho mỗi loại áo là:

24 : 4 = 6 (cúc)

Số áo loại đó dùng hết 42 cúc áo là :

42 : 6 = 7 (áo)

loigiaihay.com