Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 78 trang 79 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu

Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 tính giá trị của biểu thức bài 3 mỗi gói mì cân nặng 80g

A Kiến thức cần nhớ

+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

B Bài tập

Bài 1.Tính giá trị của biểu thức:

a) \(205 + 60 + 3\)

    \(268 – 68 + 17\)

b) \(462 – 40 + 7\)

    \(387 – 7 – 80\)

Giải:

\(205 + 60 + 3 =  265 + 3 = 268\)

\(268 – 68 + 17 = 200 + 17 = 217\)

\(462 – 40 + 7 = 422 + 7 = 429\)

\(387 – 7 – 80 = 380  - 80 = 300\).

Bài 2.Tính giá trị của biểu thức:

\(15 \times 3 \times 2\)

\(48 : 2 : 6\)

\(8 \times 5 : 2\)

\(81 : 9 \times 7\)

Giải:

\(15 \times 3 \times 2 = 45 \times 2 = 90\)

\(48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4\)

\(8 \times 5 : 2 = 40 : 2 = 20\)

\(81 : 9 \times 7 = 9 \times 7 = 63\).

Bài 3. Mỗi gói mì cân nặng \(80\) g, mỗi hộp sữa cân nặng \(455\) g. Hỏi \(2\) gói mì và \(1\) hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Giải:

\(2\) gói mì cân nặng:

\(80 \times 2 = 160\) (g)

Cả \(2\) gói mì và \(1\) hộp sữa cân nặng :

\(160 + 455 = 615 \) (g).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan