Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 113 trang 118 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính bài 2 người ta lắp lốp xe ô tô bài 3 xếp hình theo mẫu

Kiến thức cần nhớ

Trong phép chia có dư, số dư luôn bé hơn số chia

Giải bài tập

Bài 1. Tính

Bài 2. Người ta lắp lốp xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 lốp xe. Hỏi có 1250 lốp xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô t ô, như thế còn thừa mấy lốp xe?

Giải

Thực hiện phép chia: 1250 : 4 = 312 (dư 2 )

Vậy 1250 lốp xe lắp được nhiều nhất vào 312 xe và còn thừa 2 lốp xe

Bài 3. Cho 8 hình tam giác mỗi hình như hình sau

Học sinh tự làm

 

 

Bài viết liên quan