Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 112 trang 117 sgk Toán 3

Bình chọn:
3 trên 11 phiếu

Kiến thức cần nhớ bài 1 tính bài 1 có 1648 gói kẹo bài 3 tìm x

A. Kiến thức cần nhớ

Thực hiện phép chia theo các bước sau :

Đặt tính

Tính : chia từ trái sang phải

B. Giải bài tập

Bài 1. Tính

Bài 2. Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh ?

Giải

Số gói bánh có trong mỗi thùng là :

1648 : 4 = 412 (gói)

Bài 3. Tìm \(x\) :

\(x   \times 2 = 1846\)

\(3 \times x = 1578\)

Giải

  \(x   \times 2 = 1846\)

  \(x = 1846 : 2\)

  \(x= 923\)

\(3 \times x = 1578\) 

\(x = 1578 : 3\)

\(x = 526\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan