Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 107 trang 111 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 31 phiếu

Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 dựng đường tròn bài 3 điền đúng hoặc sai

A. Kiến thức cần nhớ

Hình tròn tâm O, bán kính OM đường kính AB

Tâm O là trung điểm của đường kính AB

Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính

B. Bài tập

Bài 1. Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn

Giải

OM, ON, OP, OQ,  là bán kính MN, PQ là đường kính

OA, OB là bán kính, AB là đường kính

Bài 2. Em hãy vẽ hình tròn có :

Tâm O, bán kính 2cm

Tâm I, bán kính 3cm

Giải

Học sinh dùng compa để vẽ

Bài 3. Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau :

Câu nào đúng, câu nào sai ?

Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD

Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM

Đô dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD

Giải

Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD (sai)

Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM (sai)

Đô dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD (đúng)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan