Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 153 sgk toán lớp 2


Bài 1: Số ?,Bài 2: Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét ?,Bài 3: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là,Bài 3: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là.

Kiến thức cần nhớ:

Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài.

Mi-li-mét viết tắt là mm.

1cm = 10mm ; 1m = 1000mm.

Bài 1: Số ?

1cm = ...mm                       1000mm = ...m                     5cm = ...mm

 1m = ...mm                           10mm = ...cm                    3cm = ...mm

Bài 2: Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét ?

Bài 3: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

24mm. 16mm và 28mm.

Bài 4: Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp:

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10...

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2...

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15...

Bài giải:

Bài 1:

1cm = 10mm                       1000mm = 1m                      5cm = 50mm

 1m = 1000mm                        10mm = 1cm                    3cm = 30mm

Bài 2:

Đoạn thẳng MN dài 60mm.

Đoạn thẳng AB dài 30mm.

Đoạn thẳng CD dài 70mm.

Bài 3:

Chu vi hình tam giác là:

24 + 16 + 28 = 68 (mm)

Đáp số: 68mm

Bài 4:

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10mm

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2mm

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15cm.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan